Reklamacje

Reklamacje

Zgodnie z przepisami przysługuje Ci prawo do reklamacji nabytego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres naszej pracowni.

1. Wypełnij formularz

2. Dołącz formularz
do paczki z paragonem

3. Wyślij paczkę na adres:
Gromadzka 13a, 61-655 Poznań

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. O decyzji rozpatrzenia reklamacji powiadomimy Cię poprzez wiadomość e-mail.