Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający.
2. Dane osobowe Klienta/Kontrahenta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym a Klientem/Kontrahentem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży oraz dostarczania Towarów do Klienta/Kontrahenta, a także w celu udokumentowania ww. stosunków umownych.
4. W przypadku Klientów/Kontrahentów, którzy korzystają z usługi dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej do miejsca wskazanego przez Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy firmie UPS Polska Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222 Warszawa.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres obejmujący ulicę i numer domu lub lokalu, kod pocztowy i miejscowość, a ponadto NIP, nr telefonu i adres e-mail.
6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest niezbędne w rozumieniu art. 18 ust. 1, 2 i 3 i art. 22 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Korzystanie ze Sklepu, składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz zawieranie za pośrednictwem Sklepu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umów Sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest dobrowolne, a osoba, której dane dotyczą, podejmuje w tym zakresie samodzielną decyzję.
8. Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania Sklepu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
9. Klient/Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klientowi/Kontrahentowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
10. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez podmioty nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klienta/Kontrahenta drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Polityka dotycząca ?cookies?

1. Sklep używa tzw. ?cookies? (ciasteczka) w celu umożliwienia Klientom/Kontrahentom wykorzystywania poszczególnych funkcji Sklepu oraz dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klienta/Kontrahenta a także optymalizacji korzystania z tej strony internetowej.
2. ?Cookies? zawierają informacje konfiguracyjne, zapisujące dane potrzebne, m.in. do zalogowania się Klienta/Kontrahenta na Konto Klienta/Kontrahenta, realizacji Zamówienia.
3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu ?cookies? są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta/Kontrahenta, np. zapamiętania logowania, zapamiętania Towarów dodanych do Koszyka. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
4. ?Cookies? są automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili Klient/Kontrahent może je wyłączyć, aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby być informowanym o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem ?cookies?.
5. W przypadku wyłączenia ?cookies? lub modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej dotyczących ?cookies? pewne części Sklepu mogą nie działać poprawnie.

§ 13 Warunki techniczne. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony. Mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:
a) komputer lub inne urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer (od wersji 9.0), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera w najwyższej wersji,
c) aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail podana jest poniżej),
d) rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768,
e) zainstalowana aplikacja otwierania plików typu PDF,
f) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
g) włączona obsługa Java Script oraz cookies.
2. Sprzedający przesyła Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail wskazane w Regulaminie wiadomości, będące treściami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, wyłącznie celem należytego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz należytego wykonania Umowy Sprzedaży.
3. Na adres e-mail podany przez Klienta/Kontrahenta Sprzedający może wysyłać następujące treści cyfrowe:
a) wiadomość, potwierdzająca dokonanie rejestracji Klienta/Kontrahenta w Sklepie i utworzenie Konta Klienta/Kontrahenta, wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta Klienta/Kontrahenta,
b) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym,
c) powiadomienie o braku możliwości przyjęcia Zamówienia,
d) informacja o wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia,
e) informacja o powierzeniu Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta/Kontrahenta lub o przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego,
f) odpowiedź na reklamację,
g) wezwanie do odebrania Towaru,
h) Regulamin oraz informacje dotyczące zmian postanowień Regulaminu,
i) inne treści cyfrowe związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną lub wykonaniem Umowy Sprzedaży, w szczególności informacja o kolejnych etapach realizacji Zamówienia,
j) informacja handlowa, jeżeli Klient/Kontrahent wyrazi osobną zgodę na jej otrzymywanie.
4. Konto Klienta/Kontrahenta dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego, podając odpowiednie login (nazwę Konta Klienta/Kontrahenta ustanowioną przez Klienta/Kontrahenta w procesie rejestracji) i hasło. Klient/Kontrahent ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie loginu lub hasła osobom trzecim. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu, Klient/Kontrahent powinien stosować się do następujących zasad:
a) nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta/Kontrahenta do dostępu do Konta Klienta/Kontrahenta,
b) wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,
c) nie zapisywać hasła,
d) zmieniać hasło co pewien czas.